Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
15.11.2017.

Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej

ZADANIE I

Przedmiotem inwestycji pn. „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce, jako element zrównoważonej mobilności miejskiej”  jest budowa i modernizacja ścieżek rowerowych w mieście Kielce oraz stworzenie spójnego systemu dróg dla rowerów będących elementem zrównoważonej mobilności miejskiej.
W ramach zadania I budowane lub przebudowywane będą ścieżki rowerowe na odcinkach:
   ul. Warszawska - odcinek od skrzyżowania  z ul. Orkana (bez skrzyżowania)  do skrzyżowania z ul. Witosa  (bez skrzyżowania)  wraz z połączeniem, ze ścieżką w ul. Sikorskiego, 
 ul. Jaworskiego - odcinek od skrzyżowania z ul. Warszawską (bez skrzyżowania) do istniejącej ścieżki w ul. Nowaka-Jeziorańskiego, 
    ul. Orkana - odcinek od skrzyżowania z ul. Klonową do skrzyżowania z ul. Warszawską  (bez skrzyżowania),
   ul. Klonowa - odcinek połączenia z ul. Jesionową i ścieżką biegnącą w dolinie rzeki Silnicy  do istniejącej ścieżki w rejonie skrzyżowania z ul. Turystyczną,
Realizacja projektu będzie stanowić uzupełnienie i połączenie z obecnie istniejącą infrastrukturą w mieście oraz połączenie z drogami dla rowerów istniejącymi bądź budowanymi w sąsiednich gminach w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF). Dodatkowo nowoprojektowane odcinki dróg rowerowych będą nawiązywać do przebiegu Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej (Green Velo).
Budowa powyższych ścieżek rowerowych spowoduję wzrost transportu rowerowego i jednocześnie wpłynie na rezygnację z części podróży transportem samochodowym, co w konsekwencji przyczyni się do obniżenia emisji szkodliwych gazów do powietrza na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
Powyższa inwestycja dofinansowana jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Działanie 6.2 „promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF”, Oś priorytetowa 6 „Rozwój miast”

Charakterystyka projektowanych odcinków:

    ul. Warszawska - odcinek od skrzyżowania  z ul. Orkana (bez skrzyżowania)  do skrzyżowania z ul. Witosa  (bez skrzyżowania)  wraz z połączeniem, ze ścieżką w ul. Sikorskiego,
o    Długość ścieżki rowerowej
- odcinek wzdłuż Warszawskiej dł. 1540m
- odcinek wzdłuż Sikorskiego d. 63m
o    Szerokość ścieżki rowerowej
odcinek wzdłuż Warszawskiej
- dwukierunkowa ścieżka rowerowa szerokości 2.0m,
- ciąg pieszo – rowerowy szerokości 3.0m
odcinek wzdłuż Sikorskiego
- dwukierunkowa ścieżka rowerowa szerokości 2.50m, 
- ciąg pieszo – rowerowy szerokości 3.50m,

Przed

W trakcie prac

 


     ul. Jaworskiego - odcinek od skrzyżowania z ul. Warszawską (bez skrzyżowania) do istniejącej ścieżki w ul. Nowaka-Jeziorańskiego, 

o    Długość ścieżki rowerowej 856m
o    Dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości 2,50m

Przed

W trakcie prac

 


   ul. Orkana - odcinek od skrzyżowania z ul. Klonową do skrzyżowania z ul. Warszawską  (bez skrzyżowania),

o    Długość ścieżki rowerowej 1104m
o    Dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości 2,50m

Przed

W trakcie prac

 


    ul. Klonowa - odcinek połączenia z ul. Jesionową i ścieżką biegnącą w dolinie rzeki Silnicy  do istniejącej ścieżki w rejonie skrzyżowania z ul. Turystyczną,

o    Długość ścieżki rowerowej 650m
o    Dwukierunkowa ścieżka rowerowa szerokości 2.5m,
o    Ciąg pieszo – rowerowy szerokości 3.0m – 3.5m

Przed

W trakcie prac

 

Zmieniony ( 12.12.2019. )
 
designed by made your web.com