Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności Drukuj Wyślij znajomemu
15.11.2017.

Znaki


Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej

Przedmiotem inwestycji pn. „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce, jako element zrównoważonej mobilności miejskiej”  jest budowa i modernizacja ścieżek rowerowych w mieście Kielce oraz stworzenie spójnego systemu dróg dla rowerów będących elementem zrównoważonej mobilności miejskiej.
Realizacja projektu będzie stanowić uzupełnienie i połączenie z obecnie istniejącą infrastrukturą w mieście oraz połączenie z drogami dla rowerów istniejącymi bądź budowanymi w sąsiednich gminach w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF). Dodatkowo nowoprojektowane odcinki dróg rowerowych będą nawiązywać do przebiegu Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej (Green Velo).
Budowa powyższych ścieżek rowerowych spowoduję wzrost transportu rowerowego i jednocześnie wpłynie na rezygnację z części podróży transportem samochodowym, co w konsekwencji przyczyni się do obniżenia emisji szkodliwych gazów do powietrza na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
Celem projektu jest rozwój systemu ścieżek rowerowych w gminie Kielce oraz zwiększenie liczby osób korzystających z dróg dla rowerów. Jest on zgodny z PI 4e celem szczegółowym działania 6.2 "Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF RPOWŚ 2014-2020". Przedsięwzięcie zostało ujęte w "Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kielce". Realizacja celu została zmierzona za pomocą wskaźnika rezultatu - "Liczba osób korzystających z dróg dla rowerów"- 33180 osób/rok oraz wskaźników produktu "Długość wybudowanych dróg dla rowerów" 10,47 km i "Długość przebudowanych dróg dla rowerów" - 1,59 km.     

Powyższa inwestycja dofinansowana jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Działanie 6.2 „promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF”, Oś priorytetowa 6 „Rozwój miast”. Całkowita watrość Projektu wynosi 13 056 223,60 PLN, współfinansowanie UE do kwoty 8 677 200,00 PLN

W ramach przedsięwzięcia budowane lub przebudowywane będą ścieżki rowerowe na odcinkach:

ZADANIE I

   ul. Warszawska - odcinek od skrzyżowania  z ul. Orkana (bez skrzyżowania)  do skrzyżowania z ul. Witosa  (bez skrzyżowania)  wraz z połączeniem, ze ścieżką w ul. Sikorskiego, 
    ul. Jaworskiego - odcinek od skrzyżowania z ul. Warszawską (bez skrzyżowania) do istniejącej ścieżki w ul. Nowaka-Jeziorańskiego, 
    ul. Orkana - odcinek od skrzyżowania z ul. Klonową do skrzyżowania z ul. Warszawską  (bez skrzyżowania),
    ul. Klonowa - odcinek połączenia z ul. Jesionową i ścieżką biegnącą w dolinie rzeki Silnicy  do istniejącej ścieżki w rejonie skrzyżowania z ul. Turystyczną,


ZADANIE II

    al. Solidarności od ul. Leszczyńskiej do wjazdu  do ul. Wschodniej (strona wschodnia) oraz z budową połączeń z ddr w ul. Nowaka-Jeziorańskiego (bez skrzyżowań  z al. Tysiąclecia PP , z ul. Świętokrzyską, z ul. Radomską i wjazdem do centrum handlowego),
   ul. Wrzosowa  odc. od „Ronda Czwartaków” do basenu „Foka” (bez skrzyżowania ul. Wrzosowej z ul. Popiełuszki i ul. Tarnowską),
    połączenie ul. Piekoszowskiej z ul. Bernardyńską,

 

ZADANIE III

   ul. Krakowska - odcinek od ul. Pakosz do WDK
    ul. Krakowska od ul. Górników Staszicowskich do granicy miasta i połączenie  z ul. Zalesie (bez skrzyżowania z ul. Chorzowską)
 


Charakterystyka projektowanych odcinków:

Zadanie I
  ul. Warszawska - odcinek od skrzyżowania  z ul. Orkana (bez skrzyżowania)  do skrzyżowania z ul. Witosa  (bez skrzyżowania)  wraz z połączeniem, ze ścieżką w ul. Sikorskiego,
o    Długość ścieżki rowerowej
- odcinek wzdłuż Warszawskiej dł. 1540m
- odcinek wzdłuż Sikorskiego d. 63m
o    Szerokość ścieżki rowerowej
odcinek wzdłuż Warszawskiej
- dwukierunkowa ścieżka rowerowa szerokości 2.0m,
- ciąg pieszo – rowerowy szerokości 3.0m
odcinek wzdłuż Sikorskiego
- dwukierunkowa ścieżka rowerowa szerokości 2.50m, 
- ciąg pieszo – rowerowy szerokości 3.50m,

Przed

W trakcie prac

 

Po realizacji

 


     ul. Jaworskiego - odcinek od skrzyżowania z ul. Warszawską (bez skrzyżowania) do istniejącej ścieżki w ul. Nowaka-Jeziorańskiego, 

o    Długość ścieżki rowerowej 856m
o    Dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości 2,50m

Przed

W trakcie prac

 

Po realizacji


   ul. Orkana - odcinek od skrzyżowania z ul. Klonową do skrzyżowania z ul. Warszawską  (bez skrzyżowania),

o    Długość ścieżki rowerowej 1104m
o    Dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości 2,50m

Przed

W trakcie prac

 

Po realizacji


    ul. Klonowa - odcinek połączenia z ul. Jesionową i ścieżką biegnącą w dolinie rzeki Silnicy  do istniejącej ścieżki w rejonie skrzyżowania z ul. Turystyczną,

o    Długość ścieżki rowerowej 650m
o    Dwukierunkowa ścieżka rowerowa szerokości 2.5m,
o    Ciąg pieszo – rowerowy szerokości 3.0m – 3.5m

Przed

W trakcie prac

Po realizacji


 
Zadanie II


al. Solidarności od ul. Leszczyńskiej do wjazdu  do ul. Wschodniej (strona wschodnia) oraz z budową połączeń z ddr w ul. Nowaka-Jeziorańskiego (bez skrzyżowań  z al. Tysiąclecia PP , z ul. Świętokrzyską, z ul. Radomską i wjazdem do centrum handlowego),

  • Długość ścieżki rowerowej 2148m
  • Dwukierunkowa ścieżka rowerowa szerokości 2,5m
Przed
 
 
W trakcie prac
 
Po realizacji
 


ul. Wrzosowa  odc. od „Ronda Czwartaków” do basenu „Foka” (bez skrzyżowania ul. Wrzosowej z ul. Popiełuszki i ul. Tarnowską),
 
  • Długość ścieżki rowerowej 1335m
  • Dwukierunkowa ścieżka rowerowa szerokości 2,5m
Przed
 
 
W trakcie prac
 
Po realizacji  
 


 
połączenie ul. Piekoszowskiej z ul. Bernardyńską,
  • Długość ścieżki rowerowej 902m
  • Dwukierunkowa ścieżka rowerowa szerokości 2,5m
Przed
 
 
W trakcie prac
 
  
Po realizacji
 
  

Zadanie III 
ul. Krakowska - odcinek od ul. Pakosz do WDK
  •    Długość ścieżki rowerowej 809 m
  •    Dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m
ul. Krakowska od ul. Górników Staszicowskich do granicy miasta i połączenie  z ul. Zalesie (bez skrzyżowania z ul. Chorzowską)
  • Długość ścieżki rowerowej 1 124 m
  • Dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości 2,0m – 3,5m
Przed
 
 
W trakcie prac
 
  
Po realizacji
 
 
Zmieniony ( 27.10.2022. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com