Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce Drukuj Wyślij znajomemu
15.11.2017.
Znaki
Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego na wybranych obszarach miasta Kielce, co wpłynie na poprawę efektywności energetycznej oraz obniżenie szkodliwych substancji do powietrza na obszarze KOF. Zakres projektu obejmuje prace przygotowawcze
(dokumentacja projektowa), roboty budowlano-montażowe (demontaż, roboty ziemne, prace instalacyjne: słupy, oprawy; zabezpieczenie drzew i krzewów, sprawdzenie, pomiary), nadzór inżyniera konraktu, promocje projektu.
Modernizacji podlega cały osprzęt oświetleniowy tzn. linie kablowe i napowietrzne, słupy oświetleniowe wraz z oprawami (w ilości 862 demontowanych opraw, 1158 projektowanych opraw).
W ramach modernizacji przewiduje się uzupełnienie i zagęszczenie oświetlenia na tych odcinkach, na których niebędne jest spełnienie normy PN EN 13201.
Projekt nie obejmuje rozbudowy oświetlenia poprzez budowę nowych odcinków. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Kielc oraz obniżenie substancji szkodliwych dla powietrza co jest zgodne z Priotytetem inwestycyjnym e4, oraz celem szczegółowym działania 6.2 "Promowanie strategii nieskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF" RPO WŚ 2014-2020.
Projekt wpisuje się również w cel strategiczny 5 "Poprawa efektywności energetycznej oraz inwestycje w odnawialne źródła energii" Strategii ZIT KOF na lata 2014-2020.
Realizacja celu startegicznego została zmierzona za pomocą wskaźników: rezultatu "Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej", którego wartość wynosi 261,49 Ton równoważnika CO2 oraz wskaźnika produktu "Liczba zmodernizowanych źródeł oświtlenia gminnego", którego wartośc wynosi 1158 szt.
Zmieniony ( 22.12.2020. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com