Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Budowa pętli autobusowej przy ulicy Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej ... Drukuj Wyślij znajomemu
14.11.2017.
Logo

BUDOWA PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. ZAGNAŃSKIEJ W KIELCACH
WRAZ Z ROZBUDOWĄ UL. ZAGNAŃSKIEJ OD UL. WITOSA DO GRANICY MIASTA
Realizacja  zadania przyczyni się do poprawy dostępności  komunikacyjnej okolicznych
terenów (w tym terenów o funkcji magazynowo-składowej i mieszkaniowej), poprawy
dostępności  do  sąsiednich  gmin  (Gmina  Zagnańsk)  oraz  rozbudowy  systemu
komunikacji zbiorowej poprzez budowę nowej pętli autobusowej.
W zakres zadania wchodzi:
-   Rozbudowa ul. Zagnańskiej na odcinku od ul. Witosa do granic miasta o długości
ok. 1,4 km;
-   Budowa pętli autobusowej na wysokości Aresztu Śledczego;
-   Budowa parkingu w rejonie pętli autobusowej;
-   Przebudowa/rozbudowa istniejących skrzyżowań;
-   Zapewnienie  dostępu  komunikacyjnego  terenów  przyległych  poprzez  budowę
dróg dojazdowych, skrzyżowań i zjazdów;
-   Budowa chodników i ścieżek rowerowych;   Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach
-   Budowa systemu odwodnienia wraz z oczyszczalnią wód deszczowych;
-   Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego;
-   Budowa kanału technologicznego;
-   Przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej;
-   Rozbiórka kolidujących obiektów (np. ogrodzeń, budynków, itp.);
-   Inne:  wycinka  kolidujących  drzew  i  krzewów  oraz  nowe  nasadzenia  zieleni,  a
także  budowę  innych  obiektów  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotowego
zadania inwestycyjnego.
Realizacja  zadania  przyczyni  się  do  poprawy  dostępności  komunikacyjnej  zarówno
przemysłowej  części  miasta  jak  również  zapewni  dogodny  i  bezpieczny  dojazd
komunikacją  publiczną  mieszkańcom  rozbudowującego  się  osiedla  mieszkaniowego
Sieje, dla którego ul. Zagnańska jest drogą dojazdową. Stąd uzasadnione jest wykonanie
odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej w tym rejonie.
Zadanie jest komplementarne do projektu „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku
od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i
Witosa  w  Kielcach  oraz  budowę  nowego  połączenia  ul.  Witosa  z  ul.  Radomską”,
planowanego  do  realizacji  z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 6 Rozwój Miast.

Realizacja
 
 
Zmieniony ( 26.05.2022. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com