Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc ... Drukuj Wyślij znajomemu
14.11.2017.
Logo

Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej
 
Realizacja zadania umożliwi otwarcie terenów inwestycyjnych oraz mieszkaniowych na
os.  Dąbrowa  II  w  Kielcach.  Ponadto  przyczyni  się  do  lepszego  skomunikowania  os.
Dąbrowa, m.in. w wyniku jego połączenia z ul. Warszawską.
W zakres zadania wchodzi:
-   Budowa  drogi  gminnej  na  os.  „Dąbrowa  II”  (stanowiącej  przedłużenie  ul.
Wincentego  z  Kielc  do  ul.  Warszawskiej)  o  długości  ok.  1,0  km  o  parametrach
drogi klasy L;
-   budowa nowej pętli autobusowej;
-   budowa chodników, zatok autobusowych;
-   budowa  kanalizacji  deszczowej  w  ciągu  nowobudowanej  drogi  oraz  wzdłuż  ul.
Warszawskiej i ul. Witosa;
-   budowa kanałów technologicznych;
-   budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego;
-   przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej;
-   budowa  skrzyżowań  i  włączeń  dróg  dojazdowych  przewidzianych  w  mpzpt 
„Dąbrowa II” do przedmiotowej drogi głównej oraz zjazdów w celu zapewnienia
obsługi komunikacyjnej terenów przyległych. 
 
Założenia projektowe dla odcinka KL004
-  Kategoria drogi – gminna.
-  Klasa drogi – L (lokalna).
-  Obciążenie ruchem – 115 kN/oś.
-  Kategoria ruchu – KR3.
-  Prędkość projektowa vp – 40 km/h.
-  Prędkość miarodajna vm – 60 km/h.
-  Liczba jezdni – 1.
-  Liczba pasów ruchu jezdni – 2. 
-  Szerokość jezdni – 7,00m (2x3,5m).
-  Pas zieleni oddzielający chodnik od jezdni szerokości – 3,0 m.
-  Szerokość chodników obustronnych – 2,0m.
-  Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 20,0 m. 
-  Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym – daszkowe 2%.
KL005
- Kategoria drogi - gminna
-  Klasa drogi – L (lokalna; L 1x2)
-  Kategoria ruchu – KR3
-  Obciążenie ruchem – 115 kN/oś.
-  Prędkość projektowa vp – 40 km/h
-  Prędkość miarodajna vm – 60 km/h
-  Liczba jezdni – 1
-  Liczba pasów ruchu jezdni – 2
-  Szerokość jezdni – 7,00m (2x3,5m)
-  Pas zieleni oddzielający chodnik od jezdni szerokości – 3,0 m
-  Szerokość chodników obustronnych – 2,0m
-  Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 20,0 m
-  Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym – daszkowe 2%. 
  KL009
-  Kategoria drogi - gminna
-  Klasa drogi – L (lokalna; L 1x2)
  Kategoria ruchu – KR3
-  Obciążenie ruchem – 115 kN/oś.
-  Prędkość projektowa vp – 40 km/h
-  Prędkość miarodajna vm – 60 km/h
-  Liczba jezdni – 1
-  Liczba pasów ruchu jezdni – 2
-  Szerokość jezdni – 7,00m (2x3,5m)
-  Pas zieleni oddzielający chodnik od jezdni szerokości – 3,0 m
-  Szerokość chodników obustronnych – 2,0m
-  Szerokość ścieżki rowerowej – 2,5m
-  Szerokość w liniach rozgraniczających – min. 20,0 m
-  Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym – daszkowe 2%. 
Zmieniony ( 04.01.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com