Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Drukuj Wyślij znajomemu
14.11.2017.
Logo

Trwają prace związane z budową przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach. Inwestycja jest jednym z dziewięciu zadań w projekcie „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”, który realizowany jest przez Gminę Kielce ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski.
Głównym celem Projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego miasta Kielce oraz jego obszaru funkcjonalnego, zapewniające wzrost mobilności jego mieszkańców i poprawę efektywności układów  trasportowych oraz spójność wewnętrzną ze stolicą województwa świętokrzyskiego i jej obszaru funkcjonalnego.
Zadanie polega na budowie drogi stanowiącej przedłużenie ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ul. Zagnańskiej z ul. Witosa wraz z budową obiektu mostowego - wiaduktu nad linią kolejową Kielce-Warszawa i bocznicą kolejową  w zakresie niezbędnym dla zachowania spójnego systemu komunikacyjnego.
Przedsięwzięcie usprawni komunikację publiczną i mobilność mieszkańców dzięki budowie nowego odcinka drogi ze skrzyżowaniem typu rondo, budowie wiaduktu wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi.
Ponadto zostanie wybudowany nowy odcinek jednojezdniowej drogi na przedłużeniu ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania z ul. Zagnańską i Witosa oraz rozbudowany istniejącego odcinka ulicy Olszewskiego poprzez dobudowę ścieżki rowerowej, wykonanie nowych konstrukcji zatok autobusowych. Skrzyżowanie przedłużenia ul. Olszewskiego i łącznika z ul. Zagnańską zaprojektowano, jako skrzyżowanie typu „małe rondo” o średnicy zewnętrznej - 40,0 m, szerokość jezdni ronda – 5,0 m - 1 pas ruchu. W obrębie ronda zaprojektowano chodniki, ścieżki rowerowe oraz ścieżki pieszo rowerowe wraz z przejazdami rowerowymi na wszystkich wlotach.
Inwestycja obejmuje wykonanie wiaduktu nad linią kolejową nr 8 Warszawa-Kraków z murami oporowymi na dojazdach do wiaduktu, drogi rozprowadzające, zjazdy oraz elementy infrastruktury i uzbrojenia terenu związane z drogą oraz przebudowę kolizji z sieciami obcymi.
Projektowany wiadukt posiadać będzie 5 przęseł o rozpiętości 32-40 m, całkowita długość wiaduktu wynosić będzie 185,6 m, szer. 15,9 m, klasa obciążenia wiaduktu – „A”.
 
Projektowany odcinek ulicy kończy swój przebieg krzyżując się z ul. Zagnańską i ul. Witosa, wykonywaną w obecnej chwili w ramach innego zadania.
Wartość zadania obejmująca dokumentację projektową, prace budowlano – montażowe i niezbędne nadzory wynosi ok. 39,0 mln zł brutto. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla całego projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.
Realizacja inwestycji rozpoczęła się zgodnie z umową 25.09.2018 r. i będzie trwała do 01.10.2020 r. Celem budowy jest zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego miasta Kielce oraz jego obszaru funkcjonalnego, przyczyniające się do poprawy komfortu życia mieszkańców obszaru objętego inwestycją, poprzez przejęcie części ruchu.
Ponadto zapewnienie łatwego i dogodnego połączenia terenów przemysłowych północnej części Kielc, odciążenie skrzyżowania ul. Zagnańskiej z ul. Łódzką i ul. Jesionową poprzez przejęcie części ruchu oraz poprawa komfortu podróży istniejącymi ciągami dróg objętych opracowaniem.
 

 
Zmieniony ( 04.01.2021. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com