Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudowa skrzyżowań: z ul. Ściegiennego ... Drukuj Wyślij znajomemu
14.11.2017.
Logo

  Zakończyły się prace związane z rozbudową ul. Wapiennikowej w Kielcach. Przedsięwzięcie obejmowało rozbudowę ciągu obejmującego odcinek ul. Husarskiej i ul. Wapiennikowej, dróg dojazdowych, rozbudowę ulic: Emilii Plater, Czachowskiego, Skalistej, Kochanowskiego, Paska, Barwinek, Dymińskiej, Starowapiennikowej – ulic mających ważne znaczenie w sieci miasta Kielce dla zachowania spójnego systemu komunikacyjnego.  
Inwestorem projektu pn. „Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego z ul. Husarską oraz z al. Ks. J. Popiełuszkimi ul. Rtm. W. Pileckiego” jest Gmina Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach.
 
Wartość zadania obejmująca dokumentację projektową, prace budowlano – montażowe i niezbędne nadzory wynosi ok. 27,0 mln zł brutto. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla całego projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.
 Celem budowy było zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego miasta Kielce oraz jego obszaru funkcjonalnego, przyczyniające się do poprawy mobilności mieszkańców i poprawy dostępności wewnętrznej stolicy województwa świętokrzyskiego i jej obszaru funkcjonalnego.
Rozbudowana ul. Wapiennikowa, dzięki wydzielonym bus-pasom, przede wszystkim usprawni komunikację publiczną w tej części miasta i przyczyni się do poprawy regularności kursowania autobusów. Realizacja tego zadania, dzięki wybudowanym obustronnym chodnikom i ścieżkom rowerowym, wpływa również na zwiększenie mobilności mieszkańców. Inwestycja przyczyni się także do lepszego połączenia komunikacyjnego centrum miasta z osiedlami Barwinek i Kochanowskiego.
Zadanie opierało się na dostosowaniu istniejących parametrów ciągu ulic Wapiennikowej i Husarskiej do klasy Z, z uwzględnieniem rozbudowy do dwóch jezdni, po dwa pasy ruchu, ze skrajnym pasem ruchu jako bus-pasem, ze zwiększeniem liczby pasów ruchu w rejonie skrzyżowań i włączeń dróg bocznych.
 
Dla poprawy płynności ruchu na drodze głównej ograniczona została liczba zjazdów indywidualnych, tereny przyległe obsługiwane są poprzez drogi zbiorcze, przewidziano także budowę parkingów. Skrzyżowanie ul. Husarskiej – Wapiennikowej – Ściegiennego uległo przebudowie na skrzyżowanie skanalizowane sterowane sygnalizacją świetlną, aby w pełni zapewnić bezpieczeństwo dla uczestników ruchu zarówno pieszych, rowerzystów, jak również pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie.
Wykonane zostały obustronne chodniki wzdłuż projektowanych ulic, ścieżki rowerowe oraz nowe zatoki autobusowe. W ramach przedsięwzięcia wykonano budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Wapiennikowej na odcinku od ulicy Ściegiennego do ul. Tarnowskiej, budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Husarskiej i Wapiennikowej oraz rozbudowę skrzyżowania z ul. Kochanowskiego na 4 – wlotowe rondo turbinowe. Inwestycja uwzględniała przebudowę kolizji infrastruktury technicznej, w tym z liniami energetycznymi napowietrznymi i kablowymi, z urządzeniami telekomunikacyjnymi, z istniejącymi sieciami gazowymi, wodociągowymi, ciepłowniczymi oraz kanalizacją sanitarną i deszczową.
Realizacja inwestycji rozpoczęła się 14.02.2018 r. i zakończyła 30.08.2019 r.
Zakończona inwestycja jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych poprzez obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych do poziomu jezdni, w celu bezpiecznego przejazdu osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz zastosowanie płytek betonowych z wypustkami ułatwiającymi przemieszczanie się osób niewidomych i niedowidzących.


Realizacja


 
« poprzedni artykuł
designed by made your web.com