Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce
Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce Drukuj Wyślij znajomemu
10.11.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), informuje na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Bezwykopową renowację kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

 
Łukasz Lis
PIPE CONTROL
ul. Gorliczyńska 162
37-200 Przeworsk

za cenę brutto: 292 346, 40 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych 40/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com