Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Ul. Wrzosowa - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nier
Ul. Wrzosowa - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nier Drukuj Wyślij znajomemu
17.07.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), zawiadamia na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Wrzosowej w Kielcach na odcinku od ulicy Czachowskiego do skrzyżowania z aleją Popiełuszki – oznaczonych numerami działek: 171/18 o pow. 0,0145 ha, 171/25 o pow. 0,0390 ha, 171/26 o pow. 0,8007 ha i 1391/10 o pow. 0,9602ha (obręb 0024).

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Tadeusz Starzęba
Wycena Nieruchomości i Usługi Geodezyjne Tadeusz Starzęba
ul. Dewońska 17/15, 25-637 Kielce

za cenę brutto: 11 000, 00 zł. (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 98,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com