Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Ul. Sandomierska - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych
Ul. Sandomierska - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych Drukuj Wyślij znajomemu
09.06.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), zawiadamia na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej  z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Sandomierskiej na odcinku od ul. Kościuszki do   ul. Szczecińskiej – oznaczonych numerami działek 107/6 o pow. 0,1682 ha, 107/7 o pow. 0,0286 ha, 107/8 o pow. 0,0085 ha, 107/9 o pow. 0,1609 ha, 107/11 o pow. 0,0259 ha, 107/13 o pow. 0,0206 ha, 107/14 o pow. 0,0111 ha, 107/16 o pow. 0,0019 ha, 107/25 o pow. 0,2726 ha, 107/27 o pow. 0,0123 ha, 107/38 o pow. 6,1366 ha (obręb 0017). 

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Tadeusz Starzęba
Wycena Nieruchomości
 i Usługi Geodezyjne Tadeusz Starzęba
ul. Dewońska 17/15
25-637 Kielce

za cenę brutto: 24 477, 00 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 96,67  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com