Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow DDR II - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie
DDR II - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie Drukuj Wyślij znajomemu
06.06.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), zawiadamia na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie robót dla inwestycji pn.: Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej
Zadanie II  al. Solidarności od ul. Leszczyńskiej do wjazdu do ul. Wschodniej (strona wschodnia) oraz z budową połączeń z ddr w ul. Nowaka-Jeziorańskiego (bez skrzyżowań: z al. Tysiąclecia PP, z ul. Świętokrzyską, z ul. Radomską i wjazdem do centrum handlowego)   

al. Solidarności od skrzyżowania z al. Tysiąclecia PP  (bez skrzyżowania z al. Tysiąclecia PP) do połączenia w rejonie parku Dygasińskiego – strona zachodnia (bez skrzyżowania z ul.  Świętokrzyską) oraz z budową połączenia z drogą serwisową S74 i ddr w ciągu al. Tysiąclecia PP (dowiązanie do istniejących projektów ścieżek oraz rozbudowy skrzyżowania z ul. Domaszowską)

od ul. Sikorskiego do ul. Szybowcowej (droga wojewódzka nr 745) wraz z dowiązaniem do istniejących odcinków ddr w ciągu ul. Sikorskiego i ul. Nowaka-Jeziorańskiego


wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Zenon Kubicki
Biuro Projektowo-Wykonawcze "DROGI I ULICE" Zenon Kubicki
ul. Romualda 4/67, 25-322 Kielce

za cenę brutto: 283 999, 62 zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 62/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 90,00  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com