Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach – I etap
Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach – I etap Drukuj Wyślij znajomemu
23.05.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), działając na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach – I etap  

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Konsorcjum Firm:
Lider - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp.z o.o.
Korytnica 10A, 28-305 Sobków
Partner - Tomasz Gwóźdź Zakład Usługowo Handlowy TOMBET
Korytnica 10A, 28-305 Sobków

za cenę brutto: 948 431, 71 zł. (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych 71/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com