Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Ul. Domaszowska, Żniwna - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleni
Ul. Domaszowska, Żniwna - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleni Drukuj Wyślij znajomemu
16.05.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), działając na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności".  

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Konsorcjum
Lider: Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o.
ul. Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce
Partner: "NEOINVEST"

ul. Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce

za cenę brutto: 646 987, 00 zł. (słownie: sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com