Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Roboty budowlane dla zadania pn:"Przebudowa oświetlenia ul. Ściegiennego w Kielcach na odcinku od WD
Roboty budowlane dla zadania pn:"Przebudowa oświetlenia ul. Ściegiennego w Kielcach na odcinku od WD Drukuj Wyślij znajomemu
28.04.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), zawiadamia na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Roboty budowlane dla zadania pn: "Przebudowa oświetlenia ul. Ściegiennego w Kielcach na odcinku od WDK do ul. Barabasza"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
Oddział w Warszawie - Usługi Oddział Świętokrzyski
ul. Paderewskiego 43/45
25-502 Kielce

za cenę brutto: 180 325, 98 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 98/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 90  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com