Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Ul. Zagnańska - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na real
Ul. Zagnańska - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na real Drukuj Wyślij znajomemu
24.04.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), zawiadamia na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz  z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na reallizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta".

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Konsorcjum:
Lider: Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
ul. Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce
Partner: "NEOINVEST"
Sp. z o.o.
ul. Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce

za cenę brutto: 396 564, 30 zł. (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 30/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 85  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com