Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprz
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprz Drukuj Wyślij znajomemu
06.04.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), zawiadamia na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

ZADANIE I
Michał Stelmasiński
"EMS plan"Projekty instalacji elektrycznych
ul. Świtezianki 11/14
31-563 Kraków

 ZADANIE II
Michał Stelmasiński
"EMS plan"Projekty instalacji elektrycznych
ul. Świtezianki 11/14
31-563 Kraków

 ZADANIE III
Michał Stelmasiński
"EMS plan"Projekty instalacji elektrycznych
ul. Świtezianki 11/14
31-563 Kraków

za cenę brutto:
ZADANIE I - 57 888, 52 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 52/100.)

ZADANIE II - 78 768, 86 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 86/100.)

ZADANIE III - 58 602, 17 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwa złote 17/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com