Menu Content/Inhalt
Start arrow Mapa witryny
Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej (droga 762) Drukuj Wyślij znajomemu
15.02.2008.

Stan istniejący:

Ul. Krakowska jest częścią drogi wojewódzkiej nr 762. W ciągu ulicy zlokalizowany jest węzeł drogowy, w skład którego wchodzą 3 wiadukty. Wiadukt nr 1 obsługuje dwa kierunki ruchu. Geometria przekroju poprzecznego jezdni dla każdego kierunku ruchu: szer. jezdni 7,0 m, szer. chodnika 2,0 m. Wiadukty nr 2 i 3 składają się z 5 przęseł wykonanych z belek strunobetonowych.

Nawierzchnia na obiektach jest asfaltowa, izolacja Wiaduktu nr 2 wykonana jest z betonu piaskowego z tkaniną techniczną, a Wiaduktu nr 3 papowa na betonie wyrównawczym. Wiadukty są w złym stanie technicznym. W oczepach filarów występują duże zniszczenia na skutek korozji betonu i stali, które mogą być przyczyną awarii, a w skrajnych przypadkach katastrofy budowlanej.

Wybrana grafika

Stan nawierzchni drogowej i chodników należy określić jako zadowalający, jednakże w związku z planowanym remontem konstrukcji wiaduktu przewiduje się całkowitą wymianę warstwy nawierzchni jezdni i chodników. Na wiadukcie brak jest elementów odwodnienia nawierzchni jezdni. Instalacja oświetlenia w obrębie wiaduktu nr 1 została wykonana w latach 70-tych. Istniejące słupy, oprawy oświetleniowe oraz stalowe konstrukcje mocujące i rury ochronne kabli zasilających są zniszczone i zardzewiałe. Projekt obejmuje obiekty intensywnie eksploatowane od ponad 20 lat, na których nie były prowadzone żadne inwestycje, poza bieżącymi naprawami i remontami.

Uzasadnienie propozycji projektu:

Kielce są zdecydowanie największym w regionie ośrodkiem o znaczeniu krajowym, będącym głównym węzłem drogowym, transportowym i kolejowym województwa. Położone są między największymi polskimi metropoliami tj. Warszawą, Krakowem, Łodzią i aglomeracją Śląską. Przez Kielce przebiegają trasy komunikacyjne łączące pozostałe, sąsiednie miasta: Łódź z Lublinem i Rzeszowem; Lublin z Krakowem i Katowicami. Dzięki korzystnej lokalizacji w układzie transportowym kraju, Kielce posiadają unikalną szansę stworzenia silnego, nowoczesnego systemu transportowego. Ulica Krakowska w Kielcach jest drogą wojewódzką (762) i stanowi główny korytarz transportowy w kierunku centrum miasta, tworzy powiązanie z drogą krajową nr 7, przewidzianą do modernizacji i dostosowania do parametrów ekspresowej S-7
Wybrana grafika

 

Realizacja projektu spowoduje poprawę dostępu do sieci dróg krajowych, a także poprawę dostępu do centrum regionu, jakim jest Miasto Kielce. Ze względu na funkcję, jaką pełni w mieście ul. Krakowska, a także biorąc pod uwagę zły stan techniczny wiaduktów i wiążące się z nim ryzyko awarii, uznano, że realizacja projektu jest priorytetowym zadaniem drogowym Kielc. Przebudowa wiaduktów spowoduje poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu na tym bardzo ważnym ciągu komunikacyjnym, wpłynie na zwiększenie atrakcyjności okolicznych terenów inwestycyjnych oraz poprawi estetykę krajobrazu. Projekt odpowiada jednocześnie na potrzeby mieszkańców. Badania opinii publicznej przeprowadzone w kwietniu 2004, na zlecenie UM Kielce przez FRDL, wykazały, że 86% respondentów uznała za potrzebne dokonanie modernizacji wiaduktów na ul. Krakowskiej, a tylko 3,8 % badanych była im przeciwna.

Przedmiotem projektu jest przebudowa trzech wiaduktów w ciągu ul. Krakowskiej (droga woj. 762), mająca na celu poprawę dostępności komunikacyjnej miasta oraz zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez poprawę jakości wiaduktów. Zadania w ramach niniejszego projektu stanowią pierwszy etap prac zmierzających do usprawnienia przejazdu w pd.?zach., uprzemysłowionej części miasta. W kolejnym etapie prac (lata 2006-2007) planowana jest przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Jagiellońskiej do granic miasta. W wyniku realizacji projektu wykonany zostanie następujący zakres robót:

  • przebudowa jezdni drogi - 9138 m2 (1,388 km)
  • przebudowa obiektów mostowych - 3 szt.
  • modernizacja skrzyżowania - 1 szt.
  • przebudowa chodników - 1259,0 m2 (1,248 km)
  • przebudowa sieci odwadniającej - 1,40 km (w tym długośc wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej 0,08 km, zmodernizowane obiekty infrastruktury ochrony środowiska 1,32 km)
  • wymiana punktów oświetleniowych - 36 szt.
  • przebudowa kanalizacji teletechnicznej - 614 mb (0,614 km)
  • modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu - 78 szt.

    Wybrana grafika
Zmieniony ( 20.02.2008. )
 
« poprzedni artykuł
designed by made your web.com