Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2017 arrow DW 764 - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomo
DW 764 - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomo Drukuj Wyślij znajomemu
31.01.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, (zwany dalej „Zamawiającym”), zawiadamia na podstawie art. 92  ust. 1  pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości objętych decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.05.2016 r. znak: IN-III.7820.1.1.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 764 – połączenie ulicy Tarnowskiej z Rondem Czwartaków wraz z budową pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ulicy Tarnowskiej w Kielcach – oznaczonych numerami działek – 855/2, 855/3, 1384, 171/90, 851/11, 862/4, 1372, 1373, 1196/12, 1196/17, 1343/112, 1343/17, 1343/18, 1760/1, 1790, 1229/8, 1229/12, 1229/14, 1229/16, 1229/18, 902/1, 902/3, 1198/1, 853/1, 1210/1, 1203/1, 1200/1, 1771/1, 1163/14, 1163/15, 871/9, 1162/2 (obręb 0024)

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Tadeusz Starzęba
Wycena Nieruchomości i Usługi Geodezyjne
ul. Derwońska 17/15
25-637 Kielce

za cenę brutto: 28 700 , 00 zł. (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: zgodnie z art. 91 ust.1) PZP wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w SIWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, tj. 100  pkt.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 19.01.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com