Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - DW 764
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - DW 764 Drukuj Wyślij znajomemu
11.01.2017.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta".

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

NEOINVEST Sp.z o.o
Al. Solidarności 34
25-323 Kielce

 

za cenę brutto: 296 061, 00 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - zgodnie z art. 91 ust. 1 PZP oferta wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com