Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Pełnienie funckcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pn.: "Budowa nowego p
Pełnienie funckcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pn.: "Budowa nowego p Drukuj Wyślij znajomemu
10.11.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pełnienie funckcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pn.: "Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Biuro Consultingowe Sztorc, Olczyk
"DROKONT" Sp. jawna
Górno Osiedle 83
26-008 Górno

 

za cenę brutto: 612 909, 00 zł. (słownie: sześćset dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 85/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - zgodnie z art. 91 ust. 1 PZP oferta wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com