Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Roboty budowlane dla inwestycji w ramach zadania: „Budowa ul. Głęboczka w Kielcach
Roboty budowlane dla inwestycji w ramach zadania: „Budowa ul. Głęboczka w Kielcach Drukuj Wyślij znajomemu
02.09.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Roboty budowlane dla inwestycji w ramach zadania: „Budowa ul. Głęboczka w Kielcach"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Artur Piwowar Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT"
ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

 

za cenę brutto: 579 812, 85 zł. (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwanaście złotych 85/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com