Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: „ Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od
Roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: „ Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od Drukuj Wyślij znajomemu
01.09.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: „Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków".

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Skanska S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

za cenę brutto: 24 460 789, 49 zł. (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 49/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com