Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Starowapiennikowej, ul. Wapiennikowej i ul. Kochanowski
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Starowapiennikowej, ul. Wapiennikowej i ul. Kochanowski Drukuj Wyślij znajomemu
31.08.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej  w ul. Starowapiennikowej, ul. Wapiennikowej i ul. Kochanowskiego w Kielcach.

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "KANRYD"
Jerzy Rydlewski, Wojciech Kania Spółka Jawna
ul. Jana Pawła II 69, 26-001 Masłów Pierwszy

za cenę brutto: 150 088, 39 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 39/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com