Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Roboty budowlano-montażowe dla zadania pod nazwą: Rozbudowa skrzyżowania ul. Piekoszowskiej, ...
Roboty budowlano-montażowe dla zadania pod nazwą: Rozbudowa skrzyżowania ul. Piekoszowskiej, ... Drukuj Wyślij znajomemu
08.07.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Roboty budowlano-montażowe dla zadania pod nazwą: Rozbudowa skrzyżowania ul. Piekoszowskiej, ul. Malików, ul. Białogońskiej" w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta (droga wojewódzka 786) w Kielcach

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

TRAKT S.A.
Górki Szczukowskie 1
26-065 Piekoszów

za cenę brutto: 1 668 185,53, 00 zł. (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 53/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com