Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Opracowanie dokumentacji projektowych: Część I: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskani
Opracowanie dokumentacji projektowych: Część I: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskani Drukuj Wyślij znajomemu
01.06.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie dokumentacji projektowych:
Część I: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa”
Część II: Opracowanie koncepcji programowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Budowa nowego połączenia przedłużenia ul. Olszewskiego z ul. Hubalczyków w Kielcach wraz z rozbudową ul. Hubalczyków do ul. Łódzkiej”

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

"KONCEPT PLUS" Monika Burczyn
Pl. Moniuszki 5B
25-334 Kielce

za cenę brutto: 575 640, 00 zł. (słownie: pięćset siedmdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com