Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Przebudowa oświetlenia ul. Krakowskiej w Kielcach na odcinku od wiaduktu do ulicy Gagarina
Przebudowa oświetlenia ul. Krakowskiej w Kielcach na odcinku od wiaduktu do ulicy Gagarina Drukuj Wyślij znajomemu
20.05.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa oświetlenia ul. Krakowskiej w Kielcach na odcinku od wiaduktu do ulicy Gagarina

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

SWARCO TRAFFIC POLSKA Sp.z o.o.
ul. Mineralna 46B,
02-274 Warszawa

za cenę brutto: 342 718, 66 zł. (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemset osiemnaście złotych 66/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com