Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Kongresowej w Kielcach na odcinku od u
Roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Kongresowej w Kielcach na odcinku od u Drukuj Wyślij znajomemu
19.05.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Kongresowej
w Kielcach na odcinku od ul. Zakładowej do wjazdu na parking hipermarketu Makro”

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "FART" Sp. z o.o.o
ul. Ściegiennego 268a
25-116 Kielce

za cenę brutto: 781 561, 96 zł. (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 96/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com