Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Odbiór i utylizacja odpadów z obiektów oczyszczalni wód deszczowych na terenie miasta Kielce
Odbiór i utylizacja odpadów z obiektów oczyszczalni wód deszczowych na terenie miasta Kielce Drukuj Wyślij znajomemu
13.05.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Odbiór i utylizacja odpadów z obiektów oczyszczalni wód deszczowych na terenie miasta Kielce

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

EKO-SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Sowia 6B, 32-500 Chrzanów

 

za cenę brutto: 156 897, 60 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 60/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com