Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Ul. Kościuszki - Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania "Budo
Ul. Kościuszki - Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania "Budo Drukuj Wyślij znajomemu
09.05.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania "Budowa kanału technologicznego w ul. Kościuszki w Kielcach" 

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Marek Dzieciuch
Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe "MARTEL" Marek Dzieciuch
Lenarczyce 96, 27-641 Obrazów

za cenę brutto: 22 140,00 zł. (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com