Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Ul. Piekoszowska - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych
Ul. Piekoszowska - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych Drukuj Wyślij znajomemu
04.05.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Piekoszowskiej w Kielcach, na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Malików- oznaczonej numerami działek 526/5 o pow. 0,2609 ha (obręb 0009) i 613/3 o pow. 1,1804 ha (obręb 0008).


 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Izabela Wielińska - Tetela
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JMW-GEO
Izabela Wielińska - Tetela
25-346 Kielce ul. Brunona Jasieńskiego 15,

za cenę brutto: 34 000, 03 zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych 03/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com