Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Oświetlenie ul. Dalekiej - Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zada
Oświetlenie ul. Dalekiej - Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zada Drukuj Wyślij znajomemu
26.04.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania: „Oświetlenie ul. Dalekiej w Kielcach od ul. Sandomierskiej”

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

PKP ENERGETYKA S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
Zakład Świętokrzyski
ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce

za cenę brutto: 50 500, 00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł
designed by made your web.com