Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Ul. Zagnańska - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nie
Ul. Zagnańska - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nie Drukuj Wyślij znajomemu
25.04.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Zagnańskiej w Kielcach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jesionową do granic miasta Kielce - oznaczonych numerami działek: 15/5 o pow. 5,1891 ha, 64/32 o pow. 0,5382 ha (obręb 0006)


 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Tadeusz Starzęba
Wycena Nieruchomości i Usługi Geodezyjne Tadeusz Starzęba
25-673 Kielce ul. Dewońska 17/15,

za cenę brutto: 29 397, 00 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziwięćdziesiąt siedem złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com