Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Ul. Radomska - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawny
Ul. Radomska - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawny Drukuj Wyślij znajomemu
22.04.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy al. Solidarności (na odcinku od ulicy Świętokrzyskiej do ulicy Radomskiej) i ulicy Radomskiej  w Kielcach – oznaczonych numerami działek: 1/1 o pow.0,2690 ha, 1/2 o pow.0,3684 ha, 1/14 o pow. 0,0181ha, 1/49 o pow. 0,4592 ha, 1/53 o pow. 0,8959 ha, 1/56 o pow. 0,2627ha, 1/67 o pow. 0,0624 ha, 1/68 o pow. 0,1392 ha, 1/69 o pow. 0,0044ha, 1/87 o pow. 0,0095 ha, 1/88 o pow. 0,7726 ha, 1/89 o pow. 0,6077 ha i 1/120 o pow. 7/3125 ha (obręb 0012)


 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Tadeusz Starzęba
wycena Nieruchomości i Usługi Geodezyjne
Tadeusz Starzęba
25-637 Kielce, ul. Dewońska 17/15,

za cenę brutto: 35 670, 00 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com