Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Al. Solidarności - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawny
Al. Solidarności - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawny Drukuj Wyślij znajomemu
22.04.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy alei Solidarności w Kielcach (na odcinku od alei Tysiąclecia Państwa Polskiego do ulicy Świętokrzyskiej) – oznaczonych numerami działek: 110/11 o pow. 0,0763 ha, 110/14 o pow. 0,2465 ha, 110/25 o pow. 0,8371 ha, 110/32 o pow. 1,7641 ha, 110/33 o pow. 0,0032 ha, 116/2 o pow. 0,0053 ha i 117/1 o pow. 0,0038 ha (obręb 0017)


 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Tadeusz Starzęba
Wycena Nieruchomości i Usługi Geodezyjne Tadeusz Starzęba
25-673 Kielce ul. Dewońska 17/15,

za cenę brutto: 17 220, 00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com