Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania:Zadanie I – Przebud
Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania:Zadanie I – Przebud Drukuj Wyślij znajomemu
21.04.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania:
Zadanie I – Przebudowa oświetlenia ul. Bąkowej w Kielcach na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Dąbrowszczaków
Zadanie II – Przebudowa oświetlenia ul. Dąbrowszczaków w Kielcach na odcinku od ul. Oboźnej do ul. Grenadierów
Zadanie III – Budowa oświetlenia ul. Dzielnej w Kielcach

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Sylwester Galus "ELPEX"
Przyjmo ul. Dolna 2
26-085 Miedziana Góra

za cenę brutto: 110 700, 00 zł. (słownie: sto dziesięć tysięcy siedemset złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com