Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Ul. Witosa w Kielcach - wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów pra
Ul. Witosa w Kielcach - wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów pra Drukuj Wyślij znajomemu
20.04.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Witosa w Kielcach - oznaczonych numerami działek: 104/10 o pow. 0,4498 ha, 104/11 o pow. 0,2575 ha, 104/12 o pow. 0,5508 ha, 104/13 o pow. 0,2800 ha, 104/19 o pow. 0,0216 ha, 104/20 o pow. 0,1387 ha, 104/22 o pow. 0,0589 ha, 104/28 o pow. 0,7510 ha, 104/30 o pow. 0,78510 ha, 104/31 o pow. 0,0548 ha, 104/32 o pow. 0,1039 ha, 104/50 o pow. 0,1143 ha, 104/26 o pow. 0,1798 ha (obręb 0006) oraz 261/1 o pow. 0,0415 ha, 261/2 o pow. 0,0405 ha, 270/9 o pow. 0,0102 ha, 270/12 o pow. 1,9855 ha i 697 o pow. 0,3283 ha (obręb 0007)


 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Woj.ciech Śmigielski "INWAR" Zakład Robót Geodezyjnych
ul. Kryształowa 16/6, 25-751 Kielce

za cenę brutto: 38 700, 01 zł. (słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset złotych 01/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com