Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Ul Nowy Świat - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nie
Ul Nowy Świat - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nie Drukuj Wyślij znajomemu
19.04.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Nowy Świat                      w Kielcach – oznaczonej numerem działki: 869/2 o pow. 0,6231 ha (obręb 0010)

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Tomasz Śmigielski
Zakład Robót Geodezyjnych "INWAR II"
Tomasz Śmigielski
25-372 Kielce,
ul. Seminaryjska 28/3

za cenę brutto: 18 450, 00 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com