Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajd
Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajd Drukuj Wyślij znajomemu
08.04.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Wojska Polskiego na odcinku od Ronda Czwartaków do granic miasta Kielce, oznaczonych w ewidencji gruntów budynków m. Kielce numerami działek: 43 o pow. 1,2707 ha (obręb 0031),
1031/4 o pow. 0,8925 ha i 1031/5 o pow. 1,612 h (obręb 0032)

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Wojciech Śmigielski "INWAR" Zakład Robót Geodezyjnych
ul. Kryształowa 16/6, 25-751 Kielce

za cenę brutto: 24 800, 00 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com