Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Lokalne inicjatywy inwestycyjne - Budowa ul. Oficerskiej w Kielcach
Lokalne inicjatywy inwestycyjne - Budowa ul. Oficerskiej w Kielcach Drukuj Wyślij znajomemu
25.02.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Lokalne inicjatywy inwestycyjne - Budowa ul. Oficerskiej w Kielcach

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

TRASBUD BUDOWNICTWO
T. Michalski, R. Majchrzyk - Sp. j.
Ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn

za cenę brutto: 335 629, 73 zł. (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 73/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com