Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Wykonanie Studium Wykonalności dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej 764 z po
Wykonanie Studium Wykonalności dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej 764 z po Drukuj Wyślij znajomemu
08.02.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie Studium Wykonalności dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej 764  z podziałem na następujące etapy:

Etap I    –    Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków
Etap II    –     Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta
Etap III    –    Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce

     wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie dla etapu I i III oraz złożeniem wniosku dla etapu III

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

"EU-CONSULT" Sp. z o.o. 
ul. Wały Piastowskie 1
80-855 Gdańsk

za cenę brutto: 13 530, 00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
 
 
 
 
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie Studium Wykonalności dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej 764  z podziałem na następujące etapy:

Etap I    –    Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków
Etap II    –     Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta
Etap III    –    Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce

     wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie dla etapu I i III oraz złożeniem wniosku dla etapu III

Jako najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regioonalnego Sp.z.o.o.
ul. Szkolna 36 A
25-604 Kielce

za cenę brutto: 35 055, 00 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została wybrana jako najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert

Dokumenty do pobrania 

Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com