Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w K
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w K Drukuj Wyślij znajomemu
02.02.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej"

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Monika Burczyn
KONCEPT PLUS Monika Burczyn
Pl. Moniuszki 5B
25-334 Kielce

za cenę brutto: 149 445, 00 zł. (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com