Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2016 arrow Opracowanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsi
Opracowanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsi Drukuj Wyślij znajomemu
12.01.2016.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianiami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Opracowanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą: Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul.  Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania a. Tysiąclecia PP z al. Solidarności realizowanej zgodnie z z obowiązującym planem budżetu w ramach następującego zadania: Rozbudowa ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania  al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności."

wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

NEOINVEST Sp.z.o.o.
al. Solidarności 34, 25-323 Kielce

za cenę brutto: 127 305, 00 zł. (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięć złotych 00/100.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 18.01.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com