Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2015 arrow Dostawa i wymiana kompletnych opraw oświetleniowych na terenie miasta Kielce
Dostawa i wymiana kompletnych opraw oświetleniowych na terenie miasta Kielce Drukuj Wyślij znajomemu
23.10.2015.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn:

"Dostawa i wymiana kompletnych opraw oświetleniowych na terenie miasta Kielce"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Sylwester Galus
Sylwester Galus "Elpex"
Przyjmo, ul. Dolna 2, 26-085 Miedziana Góra

za cenę brutto: 265 077, 30 zł. (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 30/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com