Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2015 arrow Budowa ekranu akustycznego uzupełniającego przy ul. Krakowskiej na wysokości budynku nr 360
Budowa ekranu akustycznego uzupełniającego przy ul. Krakowskiej na wysokości budynku nr 360 Drukuj Wyślij znajomemu
24.09.2015.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn:

"Budowa ekranu akustycznego uzupełniąjącego przy ul. Krakowskiej na wysokości budynku nr 360"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Marek Chojecki
Marek Chojecki MARK-STAL
ul. Błękitna 13
08-106 Zbuczyn

za cenę brutto: 207 562, 50 zł. (słownie: dwieście siedem tysięcy piećset sześćdziesiąt dwa złote 50/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com