Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2015 arrow WP - Opracowanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
WP - Opracowanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Drukuj Wyślij znajomemu
16.09.2015.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy Miasta Kielce"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Zenon Kubicki
Biuro Projektowo - Wykonawcze "DROGI I ULICE" Zenon Kubicki
ul. Romualda 4 lok. 67, 25-322 Kielce

za cenę brutto: 139 605,00 zł. (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pieć złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com