Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2015 arrow Wykonanie odwodnienia schodów w przejściach podziemnych P1 - pod ulicą Zagnańską, P2, P3 - w rejonie
Wykonanie odwodnienia schodów w przejściach podziemnych P1 - pod ulicą Zagnańską, P2, P3 - w rejonie Drukuj Wyślij znajomemu
02.09.2015.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie odwodnienia schodów w przejściach podziemnych P1 pod ulicą Zagnańską, P2, P3 w rejonie ronda Herlinga - Grudzińskiego w Kielcach" 

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Roman Kędziora
Zakład Remontowo Budowlany "PREMUS II" Roman Kędziora
ul. Elizy Orzeszkowej 36/1, 25-435 Kielce

za cenę brutto: 145 878,00 zł. (słownie: sto czterdzieści pieć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com