Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2015 arrow Opracowanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowania przedsięw
Opracowanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowania przedsięw Drukuj Wyślij znajomemu
02.09.2015.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Opracowanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowania przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą:  „Rozbudowa ul. Zagnańskiej   i ul. Witosa w Kielcach wraz z połączeniem ul. Witosa z ul. Radomską”

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

NEOINVEST Sp.z.o.o
al. Solidarności 34
25-323 Kielce

za cenę brutto: 357 600,00 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com