Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2015 arrow Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajd
Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajd Drukuj Wyślij znajomemu
28.07.2015.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym zrealizowanej inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa ulicy 1 Maja w Kielcach w tym mostu Herbskiego”, na odcinku od skrzyżowania z ulicami Ślichowicką, Przemysłową  do  ul. Łódzkiej, stanowiących obecnie działki ewidencyjne nr 231/28 o pow. 0,5436 ha (obręb 0005) i 630/9 o pow. 0,4578 ha (obręb 0002)."

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Tadeusz Starzęba
Wycenia Nieruchomości i Usługi Geodezyjne Tadeusz Starzęba
25-751 Kielce, ul. Dewońska 17/15

za cenę brutto: 9 889, 20 zł. (słownie: dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 20/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com