Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2015 arrow Żeromskiego - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieru
Żeromskiego - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieru Drukuj Wyślij znajomemu
24.07.2015.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Żeromskiego, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Seminaryjską do ulicy Wojska Polskiego w Kielcach, stanowiących obecnie działkę ewidencyjną nr 1307/7 o pow. 0,6431 ha (obręb 0017)"

 

 

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Wojciech Śmigielski
"INWAR" Zaklad Robót Geodezyjnych
ul. Kryształowa 16/6
25-751 Kielce

 

za cenę brutto: 5 400, 00 zł. (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com