Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2015 arrow Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Starodomaszowskiej w Kielcach
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Starodomaszowskiej w Kielcach Drukuj Wyślij znajomemu
21.07.2015.
Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Starodomaszowskiej w Kielcach"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Roman Kędziora
Zakład Remontowo-Budowlany "PREMUS II" Roman Kędziora
ul. Orzeszkowej 36/1, 25-435 Kielce

za cenę brutto: 59 655, 00 zł. (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com