Menu Content/Inhalt
Start arrow Zamówienia Publiczne arrow Archiwum zamówień publicznych arrow Rok 2015 arrow Stadion_Ogród - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nie
Stadion_Ogród - Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nie Drukuj Wyślij znajomemu
19.06.2015.
Gmiina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycję drogową pod nazwą „Rewitalizacja Miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion – Ogród – Budowa połączenia ul. Krakowskiej z ul. Wojska Polskiego"

 wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

Wojciech Śmigielski
Zakład Robót Geodezyjnych „INWAR”
ul. Kryształowa 16/6
25-751 Kielce

za cenę brutto: 17 835, 00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 00/100 zł.)

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy - oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 Dokumenty do pobrania:
Zmieniony ( 04.01.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com